Disclaimer

Zrzeczenie się

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności („Wyłączenie odpowiedzialności”, „Umowa”) jest umową między Operatorem Witryny („Operator Witryny”, „nas”, „my” lub „nasz”) a Tobą („Użytkownikiem”, „Tobą” lub „Twoim”). Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności określa ogólne wytyczne, warunki korzystania z witryny http://articlesaccess.com oraz dowolnych jej produktów lub usług (łącznie „Witryna” lub „Usługi”).

Reprezentacja

Wszelkie opinie lub opinie reprezentowane na tej stronie są indywidualnie i wyłącznie związane z operatorem strony i nie reprezentują osób, organizacji lub organizacji, z którymi właściciel może lub nie może być związany w celach handlowych lub osobistych, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Żadne opinie lub opinie nie mają na celu zdyskredytowania jakiejkolwiek religii, grupy etnicznej, klubu, organizacji, firmy lub osoby.

Treść i posty

Nie możesz modyfikować, drukować ani kopiować żadnej części Witryny. Żadna część tej strony internetowej nie jest zawarta w żadnej innej pracy, drukowanej lub elektronicznej, ani osadzona w innej formie lub osadzonej części strony internetowej, w ramkach lub na innych stronach internetowych bez wyraźnej zgody operatora strony internetowej.

Uszkodzenia i gwarancje

Operator witryny gwarantuje dokładność, wiarygodność i kompletność informacji i treści rozpowszechnianych lub powiązanych z, pobieranych lub dostępnych z tej witryny. Informacje w Witrynie służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym i nie mają na celu udzielania porad prawnych, finansowych, medycznych ani żadnego innego rodzaju profesjonalnych porad. Proszę szukać profesjonalnej pomocy, jeśli jej potrzebujesz. Ponadto informacje na stronie internetowej i wszelkich linkowanych do niej stronach mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez ostrzeżenia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego wyłączenia odpowiedzialności w dowolnym momencie na stronie internetowej lub w Usługach, ze skutkiem po opublikowaniu zaktualizowanej wersji niniejszego wyłączenia odpowiedzialności na stronie internetowej. Kiedy to zrobimy, zaktualizujemy zmienioną datę na dole tej strony. Dalsze korzystanie ze strony internetowej po wprowadzeniu takich zmian będzie stanowić zgodę na takie zmiany.

Lub odmowa przyjęcia

Przyjmujesz do wiadomości, że przeczytałeś niniejsze wyłączenie odpowiedzialności i akceptujesz wszystkie te warunki. Wchodząc na stronę internetową, potwierdzasz, że jesteś związany tym zrzeczeniem się odpowiedzialności. Jeśli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków zrzeczenia się odpowiedzialności, nie jesteś upoważniony do korzystania z Witryny ani do uzyskiwania do niej dostępu.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego wyłączenia odpowiedzialności, skontaktuj się z nami.